Wat doet Pienter Meten?

Doelstelling

Wij zijn ervan overtuigd dat een beter inzicht in de processen die zich afspelen in iemands lichaam leidt tot een betere behandeling van een patiënt, en tot een groter welbevinden bij gezonde mensen. Door de processen zelf te meten worden deze beter inzichtelijk, en kan de levenssituatie worden verbeterd. Wij streven ernaar om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van meetmethoden en instrumenten die de patiënt, of personen in zijn naaste omgeving (niet artsen), zelf kan verrichten. Wel uiteraard altijd in samenspraak en in samenwerking met de behandelend arts.

 

Realisatie doelstelling

De Stichting zet zich in door in binnen- en buitenland onderzoeksprogramma’s te identificeren, te selecteren, en te ondersteunen, die tot doel hebben de hormoonhuishouding te verbeteren door deze te meten, te voorspellen en te reguleren. Om ons doel te verwezenlijken werken wij samen met onderzoeksinstellingen welke we op basis van kwaliteit selecteren. De Stichting is actief en inhoudelijk betrokken bij de uitvoering van de onderzoeksprogramma’s.

De Stichting streeft ernaar om voor elk programma dat zij oppakt, indien de resultaten van het onderzoeksprogramma positief zijn, te trachten andere partijen te interesseren om het programma verder te brengen. Dit betekent dat zij, indien gewenst, een rol kan spelen bij de identificatie en benadering van private investeerders ofwel subsidie-verlenende instellingen.

Beleidsplan

De Stichting heeft de wijze waarop zij haar doelstelling wil realiseren verwoord in het bijgevoegde Beleidsplan.

Download beleidsplan

 

Financiële verantwoording

De Stichting is per 23 juli 2014 opgericht. In de eerste jaren is intensief samengewerkt met een leidende Nederlandse onderzoeksinstelling aan een belangrijk onderzoeksproject. Na de vroegtijdige afronding van dit project is door het Stichtingsbestuur een aantal nieuwe projectdoelstellingen gedefinieerd. Op dit moment wordt van een beperkt aantal projecten de toegevoegde waarde en de haalbaarheid nader bepaald.

Jaarrekening 2014 – Stichting Pienter Meten

Jaarrekening 2015 – Stichting Pienter Meten

Jaarrekening 2016 – Stichting Pienter Meten

Jaarrekening 2017 – Stichting Pienter Meten

Jaarrekening 2018 –  Stichting Pienter Meten

Jaarrekening 2019 – Stichting Pienter Meten

Jaarrekening 2020 Stichting Pienter Meten

De inhoudelijke betrokkenheid leidt idealiter tot een goed project met onder andere de onderdelen:

  • Heldere probleemdefinitie
  • Heldere cost-benefit analyse
  • Concreet projectplan
  • Duidelijke allocatie verantwoordelijkheden
  • Regelmatig monitoren van de financiële en vakinhoudelijke voortgang van het project
  • Decharge van verantwoordelijkheden