Hoe kan ik mee doen?

Projecten

Pienter Meten wil een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van meetmethoden om mensen in staat te stellen hun eigen gezondheid beter te beheersen. Deze bijdrage levert zij door onderzoeksprogramma’s bij onderzoeksinstellingen te identificeren, te selecteren en actief te begeleiden. De Stichting Pienter Meten is op zoek naar nieuwe onderzoeksprogramma’s die aansluiten bij de doelstelling van de Stichting. Hierbij gaat de voorkeur uit naar projecten waarvan de uitkomsten een bijdrage kunnen vormen aan de verbetering van de levenskwaliteit van bijnierpatiënten. Bij de keuze van projecten gaat de voorkeur uit naar projecten die in samenwerking met gerenommeerde onderzoeksinstellingen uitgevoerd worden.

Kennis

Het stichtingsbestuur brengt haar kennis vanuit diverse achtergronden in bij de beoordeling van nieuwe projecten en regelmatige beoordeling van de voortgang in. Omdat de Stichting géén medewerkers kent heeft zij slechts een beperkte mogelijkheid om actief projecten te begeleiden. Voor het begeleiden van nieuwe projecten is derhalve ook kennis en ervaring nodig. Pienter Meten zet zich in door onderzoek te selecteren en zich actief in te zetten bij de begeleiding van projecten. Om een kwalitatief goede partner te kunnen zijn voor onderzoeksinstituten komt zij graag in contact met experts op het gebied van meetmethodieken.

Op dit moment is er aan deze kennis en kunde geen behoefte maar mogelijk ontstaat deze zodra de Stichting nieuwe projecten vindt en accepteert.

Bijdragen

Stichting Pienter Meten werft in de eerste plaats gelden ter financiering van door haar geïdentificeerde en geselecteerde projecten die aan de doelstelling van de Stichting voldoen. Werving geschiedt door particulieren, subsidieverstrekkende instellingen en bedrijven te benaderen en deze te wijzen op het belang van het te verrichten onderzoek. De werving geschiedt met name via persoonlijke benadering.

Met het vermogen van Stichting Pienter Meten wordt niet gespeculeerd. Het staat gereserveerd op een rentegevende rekening. Het vermogen van de Stichting wordt uitsluitend en volledig aangewend voor de financiering van de activiteiten zoals in de doelstelling omschreven.