Meten is weten

Stichting Pienter Meten zet zich in voor de ontwikkeling van meetmethodes om mensen in staat te stellen beter hun eigen gezondheid te beheersen. Met een beter inzicht in de processen die zich in je lichaam afspelen, krijg je meer grip op je eigen gezondheid. Voor specifieke patiëntengroepen, zoals mensen met een bijnierafwijking, kan dit tot een verbetering van de levenskwaliteit leiden.

Onderzoek

Er zijn medische ideeën die niet voldoende worden doorontwikkeld of op bruikbaarheid worden getest. Dit gebeurt omdat de kans van slagen en de verwachte opbrengsten op de langere termijn niet opwegen tegen de op de korte termijn voor het onderzoek te maken kosten. Hierdoor krijgen mogelijk heel bruikbare ideeën niet de kans die ze zouden moeten krijgen. Dit speelt in belangrijkere mate een rol bij ideeën die bruikbaar zijn voor patiënten met een zeldzame ziekte.
De Stichting wil een bijdrage leveren aan het mogelijk maken van efficiënt en effectief onderzoek om meetmethoden en meetinstrumenten te ontwikkelen waarbij de focus ligt op patiënten met een bijnierafwijking.

Onderzoek

Pienter Meten wil een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van meetmethoden om mensen in staat te stellen hun eigen gezondheid beter te beheersen. Deze bijdrage levert zij door onderzoeksprogramma’s bij onderzoeksinstellingen te identificeren, te selecteren en actief te begeleiden. Pienter Meten is op zoek naar nieuwe onderzoeksprogramma’s.

Kennis

Pienter Meten zet zich in door onderzoek te selecteren en zich actief in te zetten bij de begeleiding van projecten. Om een kwalitatief goede partner te kunnen zijn voor onderzoeksinstituten komt zij graag in contact met experts op het gebied van meetmethodieken.

Bijdragen

Om haar werk als Stichting goed te kunnen verrichten is geld nodig. De Stichting hanteert een persoonlijke benadering bij de werving van bijdragen. Wilt u een schenking doen dan kan u te allen tijde contact met de stichting opnemen. De Stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat heeft als voordeel dat giften die u aan ons doet, aftrekbaar zijn van de belasting. Gelden kunnen overgemaakt worden naar het volgende bankrekeningnummer: IBAN: NL37 INGB 0006 6390 04

Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen?